Home

Het Coenecoop College en het Scala College zijn per 1 januari 2019 een bestuurlijke fusie aangegaan.

Coenecoop College en Scala College zijn twee openbare scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio. De bestuurlijke fusie betekent dat er op diverse terreinen met elkaar wordt samengewerkt om daarmee het onderwijs van beide scholen beter te kunnen organiseren. Bijkomend voordeel is een sterkere profilering op de arbeidsmarkt in een tijd dat door krapte het vinden van goede docenten steeds lastiger wordt. Er is voor de nieuwe stichting één raad van toezicht en een bestuur met als voorzitter dhr. F.J. de Wit.

Daarnaast heeft de stichting, naast de eigen medezeggenschapsraad, één gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.