Home

Op het Coenecoop College bieden wij het Cambridge English programma zowel in de onder- als bovenbouw binnen het kader van tweetalig onderwijs.

Waarom Cambridge English?

Meer dan honderd jaar ervaring en expertise

Cambridge English is een unieke benadering van het lesgeven, leren en beoordelen van het Engels. Het is het resultaat van de combinatie van ervaring en expertise van Cambridge Assessment English en Cambridge University Press.

Cambridge English is gebaseerd op eersteklas onderzoek en heeft een diepgaande betrokkenheid bij:

  • het bieden van excellent onderwijs
  • het bieden van uitgebreide mogelijkheden aan studenten en docenten
  • het bieden van kwaliteit aan docenten, onderwijsinstellingen en werkgevers
  • het bevorderen van het taalonderwijs ten behoeve van de maatschappij als geheel.
  • Cambridge English examens worden door 20.000 universiteiten, werkgevers en overheden over de hele wereld erkend.

 

Cambridge English ttoonderbouw:

Aan het einde van de derde leerjaar kan het tto-programma worden afgesloten met deelname aan het Cambridge First Certificate examen (havo 5/ vwo 6 niveau Engels). Het behalen van een Cambridge-diploma is voor veel leerlingen een extra erkenning voor wat zij hebben bereikt qua taalniveau op het Coenecoop College binnen drie jaar tijd. Gedurende het derde leerjaar wordt er extra aandacht besteed aan het klaarstomen voor deelname aan de Cambridge-examens die buiten school plaatsvinden. De kosten hiervoor vallen binnen de tto-bijdrage.

Cambridge English bovenbouw:

Na het behalen van het Cambridge First Certificate is het mogelijk om door te gaan met Cambridge English parallel aan het havo-vwo programma in de bovenbouw. Zeker voor leerlingen met een interesse voor de Engelse taal is dit een buitengewone kans om een wereldwijd erkend diploma op een hoog niveau te halen. De tto-leerlingen die hiervoor worden geselecteerd volgen dan de opleiding voor de Cambridge Advanced examens in havo 4/5 en vwo 5, de geselecteerd excellente leerlingen kunnen dan opgaan in vwo 5/6 voor Cambridge Proficiency (Near-native niveau). Binnen de lessen maken de leerlingen zich klaar voor zowel Cambridge English als het volgen van de reguliere havo of vwo eindexamens. Verder wordt er extra aandacht besteed aan de plaats van de Engelse taal als ‘Lingua Franca’ wereldwijd en verdieping in de Engelstalige literatuur.

Kosten examengeld Cambridge 2020: CAE 244 of CPE 262

 

Voor meer informatie:  https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/

of neem contact op met bovenbouw tto-coördinator:
mevrouw van Leusden: t.van.leusden@coenecoopcollege.nl