Home

Met ingang van 1 januari 2019 is het Scala College een bestuurlijke fusie aangegaan met het Coenecoop College. Uit de twee medezeggenschapsraden van deze scholen is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad gekozen, die meedenken en beslissen over bovenschoolse zaken. Meer informatie leest u in het Gemeenschappelijke Medezeggenschapsstatuut en het GMR Reglement. Op 13 februari 2020 is het huishoudelijk reglement GMR vastgesteld.

Leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Ian van Dijk (vice voorzitter)

Erna van Goch (secretaris)

Niels Goossens

Rosé Harkes

Suzanne de Jong

Stan Kostermans (voorzitter)

Marjolein Kremer

Monique Van Loo

Laurijn Los

Dennis Pellekooren

Juliën Segers

Gwen Singendonk

Wim Talma

Linda Tjaden

 

De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden benoemd volgens dit rooster van aftreden.