Home

Met ingang van 1 januari 2019 is het Scala College een bestuurlijke fusie aangegaan met het Coenecoop College. Uit de twee medezeggenschapsraden van deze scholen is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad gekozen, die meedenken en beslissen over bovenschoolse zaken. Meer informatie leest u in het Gemeenschappelijk Medezeggenschapsstatuut  en het GMR Reglement. Op 13 februari 2020 is het huishoudelijk reglement GMR vastgesteld.

Leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Bo van Beyere

Esther Bolscher

Erna van Goch (secretaris)

Robin Haasbeek

Natascha Hermse

Rosé Harkes

Stan Kostermans (voorzitter)

Nico de Jong

Kees van Ommen

Juliën Segers

Linda Tjaden

Marc Vrij

Sjaak Wenteler

Marjolein Zoomers

 

De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden benoemd volgens dit rooster van aftreden.