Home

Met ingang van 1 januari 2019 is het Scala College een bestuurlijke fusie aangegaan met het Coenecoop College. Uit de twee medezeggenschapsraden van deze scholen is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad gekozen, die meedenken en beslissen over bovenschoolse zaken. Meer informatie leest u in het Gemeenschappelijk Medezeggenschapsstatuut en het GMR reglement.

Leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Dhr. M Berckenkamp

Mevr. E. Bolscher

Mevr. R. Harkes

Dhr. L. Emmel (voorzitter)

Dhr. C.M. van Ommen

Dhr. S. van der Helm

Mevr. E. van Goch (secretaris)

Dhr. J. Segers

Flo Tetteroo