Home

Met ingang van 1 januari 2019 is het Scala College een bestuurlijke fusie aangegaan met het Coenecoop College. Uit de twee medezeggenschapsraden van deze scholen is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad gekozen, die meedenken en beslissen over bovenschoolse zaken. Meer informatie leest u in het Gemeenschappelijke Medezeggenschapsstatuut en het GMR Reglement. Op 13 februari 2020 is het huishoudelijk reglement GMR vastgesteld.

Leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Bo van Beyere

Esther Bolscher

Ian van Dijk (vice voorzitter)

Jan van Est

Erna van Goch (secretaris)

Niels Goossens

Rosé Harkes

Nico de Jong

Suzanne de Jong

Stan Kostermans (voorzitter)

Monique van Loo

Laurijn Los

Kees van Ommen

Dennis Pellekooren

Juliën Segers

Gwen Singendonk

Sophie Teunissen

Wim Talma

Linda Tjaden

Marc Vrij

Sjaak Wenteler

Marjolein Zoomers

 

De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden benoemd volgens dit rooster van aftreden.