Home

Met ingang van 1 januari 2019 is het Scala College een bestuurlijke fusie aangegaan met het Coenecoop College. Uit de twee medezeggenschapsraden van deze scholen is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad gekozen, die meedenken en beslissen over bovenschoolse zaken. Meer informatie leest u in het Gemeenschappelijk Medezeggenschapsstatuut en het GMR Reglement .

Leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Dhr. M Berckenkamp

Mevr. R. Harkes

Nils van der Horn

Dhr. L. Emmel (voorzitter)

Dhr. C.M. van Ommen

Mevr. M.M.A.C. van Puijenbroek (secretaris)

Dhr. J. Segers

Flo Tetteroo