Home

Heb je gekozen voor het Coenecoop College? Een goede keuze! Op deze pagina vind je de aanmeldingsformulieren voor alle leerjaren. Na ontvangst van jouw aanmeldingsformulier gaan we over tot plaatsing.

Bij de plaatsing in de brugklas wordt rekening gehouden met de volgende zaken:

  • Het advies van de basisschool
  • De plaatsingswijzer van het MHR

Daarnaast streven we ernaar om oud-klasgenoten die op hetzelfde niveau worden geplaatst zoveel mogelijk bij elkaar in de klas te plaatsen. De brugklascoördinatoren hebben contact met de basisschool voor de overdracht van de aangemelde leerlingen. Zij kunnen ook uw vragen over aanmelding en plaatsing beantwoorden.

Tijdspad aanmelding brugklas

  • 8 en 9 maart: inschrijfdagen
  • 15 maart: deadline inschrijvingen
  • Eind maart/begin april: overdracht van de nieuwe leerlingen op de basisscholen; zo nodig contact met ouders.
  • Eind april: plaatsingsbrief met uitnodiging naar nieuwe leerlingen.
  • In juni: kennismakingsmiddag voor de nieuwe leerlingen met de klas en de mentor.

 

Aanmeldingsformulieren

22-23 aanmeldingsformulier klas 1 (inclusief LWOO)

22-23 aanmelden klas 2 en hoger

Klik hieronder voor de doorstroomregels van 4 mavo naar 4 havo en van 5 havo naar 5 vwo:
Toelatingsregels doorstroom