Home

De leerlingen op het Coenecoop worden op het niveau van het basisschooladvies geplaatst in de eenjarige brugklas. Een leerling kan natuurlijk direct op het passende niveau terechtkomen, maar het kan ook zo zijn dat een leerling beter kan doorstromen naar een ander niveau.

Na de brugklas

Zit een leerling in een dakpanklas? Dan krijgen leerlingen hun lessen en toetsen op het hoogste niveau. Leerlingen in de havo/mavo-klas krijgen dus bijvoorbeeld les op havoniveau. Zij stromen door naar 2 havo als de leerling aan de vastgestelde doorstroomregels voldoet. Een 6,5 gemiddeld voor alle vakken is bijvoorbeeld de belangrijkste regel. Deze determinatienormen zijn te vinden op het schoolportaal. Als de leerling in een klas met één niveau of combinatieklas zit, gelden de doorstroomregels om op hetzelfde niveau te blijven.

Verwachte doorstroom door het jaar heen

Gedurende het hele schooljaar houden wij in de gaten hoe onze leerlingen zich ontwikkelen. In periode 2 en 3 laten wij aan de leerling en ouders weten wat het huidige onderwijs- en doorstroomniveau is. Naar aanleiding hiervan kunt u in gesprek gaan met de mentor. Hij/zij gaat graag met u om tafel om samen tot het beste voor uw zoon of dochter te komen.

Bespreekzone

Als gemiddeld een 6 voor alle vakken is behaald en een leerling maximaal 2 tekorten heeft gescoord, wordt hij/zij voorgelegd aan de docenten in de overgangsvergadering. Zaken als huiswerkattitude, toets- en CITO-resultaten spelen dan mee in het besluit over het niveau in leerjaar 2.

Doorstromen na behalen diploma

Leerlingen die hun vmbo-diploma halen, kunnen ervoor kiezen om door te stromen naar 4 havo. Hetzelfde geldt voor degenen die een havodiploma behalen en door willen gaan voor hun vwo-diploma, zij stromen na 5 havo door naar 5 vwo.