Home

Alle leerlingen op het Coenecoop kunnen gedurende hun hele schooltijd rekenen op goede begeleiding. Dit gaat verder dan de begeleiding met de lesstof tijdens de verschillende vakken. De mentor staat klaar voor de voortdurende begeleiding, een decaan helpt de leerlingen op weg met loopbaanbegeleiding en studiekeuze en de ondersteuningscoördinator zorgt ervoor dat leerlingen met speciale behoeftes hulp krijgen.

Mentor

Iedere klas heeft een mentor. De mentor houdt de studievoortgang van de leerling in de gaten en is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Vragen, problemen en ambities bespreekt de leerling en ouder met de mentor.

In de eerste klas heeft iedere klas ook twee juniormentoren, dit zijn bovenbouwleerlingen die de brugklassers wegwijs maken in en om de school.

Decaan

Er  zijn verschillende momenten waarop leerlingen keuzes maken voor de toekomst. Dit begint al aan het einde van de onderbouw als een leerling kiest voor een sector of profiel. In de bovenbouw maken leerlingen een keuze voor het vervolgonderwijs ná de middelbare school. De decaan helpt leerlingen hiermee met behulp van lesmodules die de leerlingen aan het denken zetten en gesprekken waarin daar dieper op ingegaan wordt.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator, mevrouw Lelieveld, houdt overzicht op alle mogelijke vormen van zorg en begeleiding die er voor de leerlingen zijn. Als een leerling in het onderwijs belemmerd wordt, gaat zij op zoek naar ondersteuning. Dit gebeurt in samenspraak met de mentor en/of afdelingsleider, de leerling en de ouders. Problemen als dyslexie, faalangst, maar ook andere beperkingen worden aangepakt met behulp van professionele hulp. Mevrouw Lelieveld zet dit op en coördineert dit.

Vertrouwenspersonen

Thuis of op school kunnen zich problemen voordoen. Als er de behoefte is om deze te delen, staan mentoren, docenten en teamleiders klaar. Mochten er redenen zijn om hen niet in vertrouwen te nemen, hebben wij vertrouwenspersonen waar u contact mee kunt opnemen. Hij of zij is er voor leerlingen en ouders, luistert, denkt mee en biedt hulp waar mogelijk.

Brugklascoördinator

Voor alle vragen met betrekking tot de brugklas kunnen groep 8 leerlingen, brugklasleerlingen en hun ouders terecht bij de brugklascoördinatoren.