Home

Op de informatieavond over tweetalig onderwijs vertellen wij alles over deze internationale vorm van onderwijs. Het wordt een leuke interactieve avond waarbij ook leerlingen aan het woord komen om jullie te vertellen hoe het nou écht is om tweetalig onderwijs te volgen.

 

Hieronder kunnen jullie je aanmelden voor de informatieavond over tweetalig onderwijs op donderdag 9 januari 2020 op onze locatie in Waddinxveen. 

(start 19:30u, inloop vanaf 19:15u)