Home

Op de informatieavond over tweetalig onderwijs vertellen wij alles over deze internationale vorm van onderwijs. Het wordt een leuke interactieve avond waarbij ook leerlingen aan het woord komen om jullie te vertellen hoe het nou écht is om tweetalig onderwijs te volgen.

 

Hieronder kunnen jullie je aanmelden voor de informatieavond over tweetalig onderwijs op 10 januari 2019 in Waddinxveen:

(start 19:30u, inloop vanaf 19:15u)