Home

Op de informatieavond over tweetalig onderwijs vertellen wij alles over deze internationale vorm van onderwijs. Het wordt een leuke en leerzame avond waarbij ook leerlingen aan het woord komen om jullie te vertellen hoe het nou écht is om tweetalig onderwijs te volgen.

Hieronder kunnen jullie je aanmelden voor de informatieavond over tweetalig onderwijs op donderdag 13 januari 2022 in Boskoop

(start 19:30u, inloop vanaf 19:15u)

Informatieavond tto