Home

Het Coenecoop College leidt leerlingen op tot wereldwijze, kritische jongeren. Wij begeleiden onze leerlingen naar het voor hen hoogst haalbare diploma en door de jaren heen vullen ze zelf een persoonlijk portfolio met kennis, kunde en vaardigheden. Wij voelen ons, samen met de ouders, verantwoordelijk voor de opvoeding en brede scholing van onze jongeren.

Op het Coenecoop kunnen leerlingen zich volop ontwikkelen en bereiden wij ze voor op deelname aan de maatschappij. Het onderwijsaanbod bestaat, naast de diplomagerichte activiteiten, dan ook bewust uit algemeen vormende activiteiten, maatschappelijke stages en talentontwikkeling. Met deze combinatie van diplomagericht en gepersonaliseerd leren ontwikkelen leerlingen zich tot wie ze zijn.

Het Coenecoop College is een middelgrote school. Groot genoeg om alle vormen van onderwijs aan te bieden, kleinschalig genoeg voor een persoonlijke sfeer. We hebben veel te bieden:

  • Een breed onderwijsaanbod
  • Een fijne sfeer
  • Een veilige leeromgeving
  • Openbaar onderwijs waarin aandacht is voor levensbeschouwing
  • De mogelijkheid om te kiezen voor tweetalig onderwijs
  • Gepersonaliseerd leren in de Coenecoop Academie
  • Onderwijs op maat in Boskoop

Meer informatie over het Coenecoop College leest u in de schoolgids. Met vragen over toelating, aanmelding en de brugklas kunt u terecht bij de brugklascoördinatoren.