Home

Het liefst zien wij iedereen met plezier naar school komen en willen we alle leerlingen veel leren. Knelpunten op school of thuis kunnen dit helaas wel eens in de weg staan. De mentor is de eerste persoon die een luisterend oor en professionele ondersteuning biedt. Als de mentor en leerling samen vaststellen dat de leerling baat heeft bij meer ondersteuning, staan er verschillende experts klaar.

De ondersteuningscoördinator, mevrouw Lelieveld, houdt overzicht op alle mogelijke vormen van zorg en begeleiding die er voor de leerlingen zijn. Als een leerling in het onderwijs belemmerd wordt, gaat zij op zoek naar ondersteuning of hulp. Dit gebeurt in samenspraak met de mentor en/of afdelingsleider, de leerling en de ouders.

Mogelijkheden in basisondersteuning

De basisondersteuning biedt zowel preventieve als licht curatieve interventies. Onder preventie verstaan we de basisondersteuning voor alle leerlingen die erop is gericht om tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te signaleren. Licht curatieve interventies zijn interventies die binnen de basisondersteuning vallen en structureel beschikbaar voor en/of binnen de school zijn en ze moeten de continuïteit in de schoolloopbaan van een leerling ondersteunen.

De volgende hulp is vanuit basisondersteuning toegankelijk voor onze leerlingen:

 • Ondersteuning bij dyslexie of dyscalculie
 • SoVa-training (sociale vaardigheden verbeteren en zelfbeeld vergroten)
 • Faalangsreductietraining
 • Hulp bij studievaardigheden
 • Examenvreestraining om angst rondom het examen te verminderen
 • Remedial teaching
 • Steunlessen per vak
 • Hulp bij structureringsproblematiek
 • Hulp bij sociaal-emotionele problematiek
 • Vertrouwenspersonen voor leerlingen
 • Decanen voor de begeleiding naar de keuze voor vakkenpakket, profielkeuze en vervolgonderwijs
 • Aangepaste voorzieningen in het gebouw (Waddinxveen: lift en invalide toilet. Boskoop: traplift)
 • JOS. Experts van buitenaf begeleiden leerlingen bij sociaal-emotionele, opvoed-, motivatie- en/of planningsproblemen.

Voor een uitgebreide toelichting op de ondersteuning die wij bieden, verwijzen we u naar het schoolondersteuningsprofiel bij publicaties.

Huiswerkbegeleiding en examentraining

Lyceo biedt huiswerkbegeleiding en bijles.
Bij deze huiswerkbegeleiding worden leerlingen ondersteund bij het leren, maken en plannen van hun huiswerk. Er wordt veel aandacht besteed aan studievaardigheden, al het maakwerk wordt nagekeken en het leerwerk overhoord op een manier die aansluit bij de leerling. Tijdens de bijlessen wordt er in een één-op-één situatie inhoudelijk aandacht besteed aan één of meerdere lastige vakken.
Daarnaast verzorgt Lyceo in de meivakantie examentrainingen.