Home

Op onze locatie Boskoop geven we onderwijs op maat. Er wordt lesgegeven aan de onderbouw van de niveaus havo en vwo. Een leerling kiest voor tweetalig of regulier onderwijs. Tijdens de onderbouw in Boskoop geven we ‘onderwijs op maat’.

Iedere leerling start met lessen op vwo- of havoniveau. Als het nodig is, is het mogelijk een vak op een ander niveau te gaan volgen. We kijken naar wat iedere individuele leerling kan en hoe hij/zij het beste uit zichzelf kan halen. Iedere leerling volgt dus alle lessen op het niveau dat het beste past.

 • Eigen keuzes in het leerproces
  Iedere leerling kan zijn onderwijs zelf inrichten met eigen keuzes en een eigen planning.
 • Individuele begeleiding
  Een mentor volgt de leerlingen en zal samen met de leerling reflecteren op de voortgang, studiehouding en gemaakte keuzes door de leerling.
 • Flexibele lessen
  Er is ruimte voor differentiatie. Dit gebeurt ook doordat klassikale instructie, groepsinstructie en zelfwerktijd met elkaar worden afgewisseld.
 • Maatwerk
  Er wordt gedifferentieerd en handelingsgericht gewerkt. Daarnaast krijgen leerlingen de mogelijkheid om enkele vakken op een afwijkend niveau te volgen omdat zij in die vakken uitblinken (dus op een hoger niveau) of omdat zij bij die vakken vastlopen (dus op een lager niveau werken).
 • Multifunctionele ruimtes
  Naast de vaklokalen zijn er twee grote flexibele werkruimtes. Hier kunnen leerlingen op verschillende manieren werken.
 • Lesmateriaal passend bij onderwijsbehoefte
  Het lesmateriaal bestaat uit boeken met goede digitale ondersteuning. Met het lesmateriaal is het mogelijk om het aanbod af te stemmen op de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen.

In het volgende filmpje geven we een kijkje in de nieuwe locatie Boskoop: