Home

Met een onderwijsaanbod van lwoo tot en met gymnasium en van regulier tot aan tweetalig onderwijs, is er op het Coenecoop College voor iedere leerling een passende plek. Verschillende vormen van gepersonaliseerd leren maken het onderwijs ook nog eens leuker en uitdagender. Bij ons leren leerlingen wat ze moeten leren én wat ze willen leren.

Twee locaties

Het Coenecoop College heeft twee locaties. Op de kleinschalige onderbouwlocatie in Boskoop wordt onderwijs op maat gegeven aan klas 1, 2 en 3 van vwo en havo, tweetalig en regulier. Op de hoofdvestiging in Waddinxveen zijn klassen van alle afdelingen en leerjaren gehuisvest.

Onderwijsaanbod

Voor leerlingen van alle niveaus zijn er klassen op het Coenecoop College.

Aanbod locatie Waddinxveen:

  • vwo (atheneum en gymnasium)
  • havo
  • mavo
  • vmbo (evt. met lwoo)

Aanbod locatie Boskoop:

  • vwo/havo onderbouw
  • vwo/havo onderbouw TTO

Na de onderbouw stromen de leerlingen van locatie Boskoop door naar de bovenbouw op de locatie Waddinxveen.

Op scholenopdekaart.nl geven wij inzicht in onze onderwijsresultaten.

 

http://www.scholenopdekaart.nl