Home

Wij vinden het erg belangrijk dat de ouders van onze leerlingen weten wat er speelt binnen de muren van de school. We blijven graag in goed contact met u als ouders en hechten veel waarde aan uw inzichten. Een goede, heldere communicatie met ouders en verzorgers is voor ons dan ook vanzelfsprekend en belangrijk.

Communicatie met ouders

Alle ouders hebben via het schoolportaal toegang tot de cijfers en het rooster van hun kinderen. Op het schoolportaal staan ook belangrijke documenten en activiteiten.

Er zijn meerdere oudercontactmomenten per schooljaar. Op een algemene ouderavond brengen we u op de hoogte van de belangrijke wetenswaardigheden voor het leerjaar waar uw zoon/dochter in zit. Daarnaast kunnen ouders twee keer per schooljaar met docenten praten over de resultaten van de leerling tijdens het resultatenspreekuur.

Buiten deze momenten is de mentor de eerste contactpersoon voor leerlingen en ouders.

Medezeggenschap

De mening en visie van ouders is erg belangrijk voor ons. Een afvaardiging van de ouders spreekt zich uit in de Ouderadviesraad en de Medezeggenschapsraad. Deze ouders zijn de stem van alle ouders en adviseren vanuit die positie de schoolleiding over verschillende onderwerpen. Uw input en mening is in goede handen bij de OAR en MR. De Ouderadviesraad is te bereiken via oar@coenecoopcollege.nl.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage. Hierdoor is het Coenecoop College in de gelegenheid om extra activiteiten aan te bieden, die zonder deze bijdrage niet mogelijk zijn. De ouderbijdrage bestaat uit twee delen:

Algemene bijdrage

Aan het begin van ieder schooljaar vragen wij u om een algemene bijdrage voor de verplichte activiteiten die dat jaar op het programma staan. U ontvangt van ons een overzicht per leerjaar hoe hoog deze bijdrage is en op welke manier deze is opgebouwd. Wij sturen u hierover een factuur.

Aanvullende bijdragen

Dit is een bijdrage voor activiteiten die onderdeel zijn van het onderwijsprogramma. Denk hierbij aan een meerdaagse educatieve reis of een excursie. Wij informeren u aan het begin van het schooljaar welke activiteiten er op de planning staan, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Indien ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen, gaan we graag met u in gesprek om te komen tot een regeling.  De regeling wordt in goed overleg met ouders afgestemd. Het kan gaan om gespreide betaling, externe financiering of (gedeeltelijke) kwijtschelding.