Home

Het onderwijs op het Scala College en het Coenecoop College is gebaseerd op onze visie. De visie is onderdeel van ons Koersplan en luidt als volgt:

  • Keuzemogelijkheden voor iedereen
  • Brede en duurzame kennisoverdracht
  • Het geven en nemen van ruimte en verantwoordelijkheid
  • Bekwame medewerkers die werken vanuit passie en betrokkenheid
  • Gezonde scholen in alle opzichten

De visie stimuleert onze docenten om onze leerlingen het best mogelijke onderwijs te geven. In een serie portretten vertellen docenten wat onze visie voor hen betekent en hoe ze dit in praktijk brengen. Hieronder volgt het eerste portret. De overige interviews verschijnen later, en via onze sociale media Facebook en LinkedIn. Ook hangen er bijbehorende posters in de schoolgebouwen. Zo prikkelen wij elkaar om vanuit onze visie te werken!

Stephanie Mugie: Leerlingen helpen zich voor te bereiden op de wereld’

Onze visie: … het geven en nemen van ruimte en verantwoordelijkheid

Stephanie Mugie, docent geschiedenis en aardrijkskunde op het Scala College, vindt het belangrijk dat leerlingen leren eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Ze is heel enthousiast over het coachen van haar leerlingen, een van de belangrijkste pijlers van ‘Scala Flex’. Tijdens coachgesprekken bespreken de leerlingen hun leerdoelen en reflecteren ze samen met hun coach op het proces. De leerling bepaalt vervolgens zelfstandig welke flexuren hij nodig heeft om zijn leerdoelen te behalen. Iets dat rechtstreeks voortkomt uit het visie-aspect ‘het geven en nemen van ruimte en verantwoordelijkheid’. “De persoonlijke ontwikkeling van de leerling staat centraal, en hij mag hierin zijn eigen weg bepalen”, vertelt ze. Leerlingen vinden het fijn dat ze baas mogen zijn over hun eigen planning, maar ze worden daarin wel ondersteund door hun coach. Een ontwikkeling die het onderwijs verbetert, vindt Stephanie. “Het onderwijs gaat ‘de klas uit’. Er wordt meer verbinding gevonden tussen vakken en vakoverstijgende vaardigheden. Bijvoorbeeld het juist interpreteren van bronnen. Een belangrijke vaardigheid in deze tijd, waarin social media bol staat van fake news. We willen leerlingen na school niet alleen een diploma meegeven, maar ook een rugzak aan ervaringen waarmee ze zich voorbereiden op de wereld.”

Arne Bijlard: ‘Onderwijs is een groepsproces: leren doe je samen’

Onze visie: … brede en duurzame kennisoverdracht

“Verbinding brengt leerlingen tot leren’’, zegt Arne Bijlard, docent economie en teamleider 5 havo op het Scala College. Het is zijn vertaling van het visie-aspect ‘brede en duurzame kennisoverdracht’. Arne doelt op verbinding tussen leerlingen en docenten met hun lesinhoud. “Als die verbinding ontstaat gaan leerlingen echt werken, ze gaan nadenken en het leren leuk vinden.” Ook verbinding tussen kinderen onderling is belangrijk. “Onderwijs is een groepsproces: leren doe je samen. Daarmee vergroot je je kennis en ontdek je jouw talenten.” Dat geldt voor leerlingen en voor medewerkers. Als teamleider kan Arne zich goed vinden in het uitgangspunt: doen waar je goed in bent. “Als medewerker is het fijn dat er op je vertrouwd wordt bij dingen waar je verantwoordelijk voor bent. En dat dingen waar je niet verantwoordelijk voor bent, goed worden geregeld. Dat zorgt voor werkgeluk.”

Mike de Jong: ‘Iedere leerling moet zichzelf kunnen zijn’

Onze visie: … keuzemogelijkheden voor iedereen

Iedere leerling moet zich autonoom, competent en verbonden voelen. Die drie basisbehoeften zorgen voor intrinsieke motivatie om te leren. Mike de Jong, gymdocent en afdelingscoördinator havo en vwo onderbouw op het Coenecoop College, licht het aspect ‘keuzemogelijkheden voor iedereen’ uit de visie toe vanuit zijn eigen rol als gymdocent. “Neem als voorbeeld volleybal. Ben je daar niet zo goed in? Dan kan een leerling kiezen voor een ballon om mee te volleyballen. Juist al heel bedreven? Dan kiest hij of zij een professionele wedstrijdbal. Door leerlingen meerdere keuzes aan te bieden voelen ze zich op hun eigen niveau verantwoordelijk voor hun leerproces. Dat zie je bij andere vakken ook gebeuren.” Binnen dit aspect van de visie vindt Mike diversiteit ook erg belangrijk. “Iedere leerling moet zichzelf kunnen zijn. Daar proberen we onder andere aan bij te dragen met de GSA, Gender and Sexuality Alliance, waar ik aanspreekpunt voor ben. Leerlingen zijn vrij of ze zich hiervoor in willen zetten. Het gebeurt dat een kind dat in de klas weinig aansluiting vindt, binnen deze groep opbloeit. Dat is mooi om te zien.”

< Terug naar overzicht