Home

Het Coenecoop College gebruikt verschillende middelen om geïnteresseerden te informeren over zaken die op school spelen. De website, folders, schoolgids, social media en advertenties zijn voorbeelden van deze uitingen. Voor deze middelen gebruiken we natuurlijk tekst, vaak aangevuld met foto’s, video’s, tekeningen en ander creatief werk van leerlingen. Daarbij zijn we ons er van bewust dat deze informatie en beelden voor iedereen zichtbaar zijn.

We hanteren een paar vuistregels bij het plaatsen van informatie en beelden:

  • Er worden geen adressen of andere persoonsgegevens van leerlingen of personeelsleden gepubliceerd.
  • Er worden geen volledige namen van leerlingen gegeven. Bij verslagen van schoolactiviteiten worden wel klas- en voornamen genoemd, maar geen achternamen.
  • Bij foto’s/video’s op de website en/of Social Media kan een leerling of ouder bezwaar maken tegen plaatsing van foto’s, het materiaal wordt dan onmiddellijk verwijderd.
  • Bij foto’s in drukwerk kan een leerling of ouder bezwaar maken, deze foto zal dan in het vervolg niet meer worden gebruikt voor drukwerk.

Mocht het ondanks deze regels toch gebeuren dat een tekst, afbeelding of video op de website terecht is gekomen waar een leerling of een ouder bezwaar tegen heeft, dan kan dit gemeld worden via administratie@coenecoopcollege.nl.