Home

Op het Coenecoop College kunnen leerlingen op atheneum en havo kiezen voor tweetalig onderwijs (tto). Een tto-leerling spreekt na drie leerjaren vloeiend Engels op het niveau van een 6 vwo-leerling. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat tto niet alleen het Engelse taalniveau ontwikkelt, maar ook de algemene taalvaardigheid verbetert. Deze extra taalvaardigheid helpt bij alle vakken!

In het tweetalig onderwijs krijgt de vwo- en havoleerling minstens 50% van alle lessen in het Engels aangeboden.

Aanbod tto

We bieden tweetalig onderwijs aan op atheneum en havo op locatie Boskoop. Het tweetalig onderwijs loopt gedurende de onderbouw. In de bovenbouw gaan de klassen over op regulier onderwijs, omdat de voorbereiding op het (Nederlandstalige) eindexamen dan begint. De locatie Boskoop is inmiddels een echte tto-locatie geworden, hier zitten alle tto-niveaus.

Hieronder geven wij een overzicht van het onderwijsaanbod per locatie (tweetalig onderwijs in rood):

Locatie Boskoop:

  • vwo tweetalig onderbouw
  • vwo onderbouw
  • havo tweetalig onderbouw
  • havo onderbouw

Locatie Waddinxveen:

  • vwo onder- en bovenbouw
  • havo onder- en bovenbouw
  • mavo onder- en bovenbouw
  • vmbo kader/basis onder- en bovenbouw