Home

Met een keuze voor tweetalig onderwijs ga je voor extra uitdaging, extra activiteiten en daarom ook wat extra kosten. Benieuwd naar de vele extra buitenschoolse tto-activiteiten?

We vragen voor tto een extra ouderbijdrage van ca. €120,-. Voor de excursie naar York in Groot-Brittanië (1e jaar tto) en voor het Exchange Programme in het buitenland (3e jaar tto) vragen wij daarnaast nog een extra bedrag van gemiddeld €350,- tot €400,- per reis.

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Waddinxveen helpt kinderen in gezinnen met een bescheiden inkomen. Voor deelname aan schoolexcursies, het betalen van de ouderbijdrage of bijvoorbeeld een computer kan men een beroep doen op Stichting Leergeld. Binnen het Coenecoop College is contactpersoon daarvoor mevrouw A. van de Steeg (stg@coenecoopcollege.nl). Zij kan u helpen een aanvraag te doen bij Stichting Leergeld. Ook voor de extra bijdrage voor tweetalig onderwijs kan een beroep worden gedaan op Stichting Leergeld.

Boeken / methodes

De aanschaf van Engelstalige methodes brengt geen extra kosten met zich mee. Dit in verband met de gratis schoolboekenregeling (vanuit de overheid).

De Engelstalige methodes sluiten goed aan bij het regulier onderwijs op het Coenecoop. Zo wordt er bijvoorbeeld bij het vak wiskunde zowel in het reguliere als in het tweetalig onderwijs met de methode ‘Moderne Wiskunde’ gewerkt, op het regulier onderwijs met de Nederlandse versie en op het tto gebruiken we de Engelstalige versie van deze methode. Ook bij een specifiek Nederlands vak als geschiedenis werken we met een Engelstalige methode, ‘Digging Deeper’, die zich richt op de Nederlandse geschiedenis.