Home

Met een keuze voor tweetalig onderwijs ga je voor extra uitdaging, extra activiteiten en daarom ook wat extra kosten. Benieuwd naar de vele extra buitenschoolse tto-activiteiten?

We vragen voor tto een extra ouderbijdrage van ca. €120,-. Voor de excursie naar York in Groot-Brittanië (1e jaar tto) en voor het Exchange Programme in het buitenland (3e jaar tto) vragen wij daarnaast nog een extra bedrag van gemiddeld €350,- tot €400,- per reis.

Boeken / methodes

De aanschaf van Engelstalige methodes brengt geen extra kosten met zich mee. Dit in verband met de gratis schoolboekenregeling (vanuit de overheid).

De Engelstalige methodes sluiten goed aan bij het regulier onderwijs op het Coenecoop. Zo wordt er bijvoorbeeld bij het vak wiskunde zowel in het reguliere als in het tweetalig onderwijs met de methode ‘Moderne Wiskunde’ gewerkt, op het regulier onderwijs met de Nederlandse versie en op het tto gebruiken we de Engelstalige versie van deze methode. Ook bij een specifiek Nederlands vak als geschiedenis werken we met een Engelstalige methode, ‘Digging Deeper’, die zich richt op de Nederlandse geschiedenis.