Home

Met een keuze voor tweetalig onderwijs ga je voor extra uitdaging, extra activiteiten en daarom ook wat extra kosten.

Het verzorgen van tto-onderwijs (en alle internationaliseringsactiviteiten) brengt kosten met zich mee. Tweetalig onderwijs is een aanvulling op het reguliere aanbod waarvoor wij een extra ouderbijdrage vragen.

In de klassen 1 t/m 3 zetten wij deze jaarlijkse ouderbijdrage in voor extra lesmaterialen, internationale activiteiten, buitenlandse excursies en competities.
In leerjaar 3 zal de tto-leerling een Cambridge-examen afleggen als afronding van het tto-onderwijs in de onderbouw. Ook deze examengelden worden meegenomen in de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage per leerjaar in tto-onderwijs bedraagt als indicatie € 450,- *
Hierin zijn alle tto-activiteiten van de drie leerjaren meegenomen.

*) dit geldt voor de brugklasleerlingen in schooljaar 21-22

Ouders kunnen de ouderbijdrage;

  1. In één keer betalen
  2. Gespreid betalen over het jaar
  3. Externe financiering: Stichting leergeld **
  4. Contact opnemen met de school als maatwerk nodig is voor het betalen van de bijdrage

**) Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Waddinxveen helpt kinderen in gezinnen met een bescheiden inkomen. Voor deelname aan schoolexcursies, het betalen van de ouderbijdrage of bijvoorbeeld een computer kan men een beroep doen op Stichting Leergeld. Binnen het Coenecoop College is contactpersoon daarvoor mevrouw A. van de Steeg (stg@coenecoopcollege.nl). Zij kan u helpen een aanvraag te doen bij Stichting Leergeld. Ook voor de extra bijdrage voor tweetalig onderwijs kan een beroep worden gedaan op Stichting Leergeld.