Home

Wanneer een leerling kiest voor tto krijgt de leerling in de onderbouw minstens 50% van alle lessen in het Engels.

Het Coenecoop College biedt de volgende vakken in het Engels aan:

Vak (Nederlands)
Vak (Engels)
Afkorting
Wiskunde
Mathematics
Maths
Aardrijkskunde
Geography
Geo
Geschiedenis
History
His
Biologie
Biology
Bio
Natuurkunde/Scheikunde
Physics/Chemistry (alleen in leerjaar 2)
Science
Levensbeschouwelijke vorming
Philosophy of life
Pol
Beeldende vorming
Art, Craft and Design
Acd
Drama
Drama
Dr
Lichamelijke opvoeding
Physical Education
Pe