Home

De Stichting Vrienden van het Coenecoop College heeft als doel om het beroepsonderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven. Dit kan alleen door intensieve samenwerking. Om de samenwerking te structureren is de Stichting ‘Vrienden van het Coenecoop College’ opgericht. Vanuit deze stichting worden diverse onderwijsprojecten gesteund.

Een mooi voorbeeld hiervan is de toekenning van subsidie voor Sterk Techniek Onderwijs (STO) waarin de stichting garant staat voor de cofinanciering. Met een groot deel van deze subsidie zijn we in staat om als school te investeren in ons vmbo techniek onderwijs middels de realisatie van een Bouwacademie. Zonder steun van de Stichting was dit niet mogelijk geweest.

De Stichting zal ook invulling gaan geven aan het verbinden van vraag en aanbod tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de regio. Dit kan door het geven van gastlessen door vaklieden, het creëren van stageplaatsen, het daadwerkelijk vervaardigen van producten voor bedrijven ter ondersteuning van de opleiding, het organiseren van projecten en bedrijfsbezoeken en alle andere mogelijkheden die bijdragen aan het verbinden van het beroepsonderwijs met de behoeften van het bedrijfsleven.

De Stichting Vrienden van het Coenecoop College wil, naast alle andere initiatieven ten goede van het techniek onderwijs, middels een jaarlijkse bijdrage (€ 350 per jaar per Vriend) nieuwe inventaris kunnen aanschaffen voor de technieklessen. In 2019 is met behulp van deze bijdragen een infraroodcamera aan de school overhandigd.

Namens het Coenecoop College en de Stichting Vrienden van het Coenecoop College,

Jeroen Baars                                      Peter van den Berg

Afdelingsleider vmbo                       Voorzitter Stichting Vrienden van het Coenecoop College

 

Sluit u zich ook aan bij de Vrienden van het Coenecoop College?

Deze ondernemingen gingen u al voor: Alblas Hout,  Vergeer Bouw, Eltacon, Lok Techniek, Ro-ad, Machinefabriek Boere, Unica, SPB, MD Service en Multicopy.

Aanmelden Vrienden van het Coenecoop College