Home

Het Coenecoop College heeft het initiatief genomen om het bedrijfsleven actief te betrekken bij het beroepsonderwijs. Het doel is om het beroepsonderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven. Dit kan alleen door intensieve samenwerking. Om de samenwerking te structureren is de Stichting ‘Vrienden van het Coenecoop College’ opgericht.

Vanuit deze stichting zullen onderwijsprojecten financieel worden gesteund, maar zal vooral invulling worden gegeven aan het verbinden van vraag en aanbod tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in Waddinxveen. Dit kan door het geven van gastlessen door vaklieden, het creëren van stageplaatsen, het daadwerkelijk vervaardigen van producten voor bedrijven ter ondersteuning van de opleiding, het organiseren van projecten en bedrijfsbezoeken en alle andere mogelijkheden die bijdragen aan het verbinden van het beroepsonderwijs met de behoeften van het bedrijfsleven.

Wilt u meer informatie over de Stichting Vrienden van het Coenecoop College of uzelf aanmelden als ‘Vriend’? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contact Vrienden van het Coenecoop College